सोऽहम् - C'est Moi

र्पुथ्वीतलावरील माझे विचार आणि श्रद्धा.
Some thoughts and beliefs of my life on planet Earth.

Tuesday, March 18, 2014

फिटे अंधाराचे जाळे


फिटे अंधाराचे जाळे, झाले मोकळे आकाश
दरीखोर्‍यातून वाहे एक प्रकाश, प्रकाश

रान जागे झाले सारे, पायवाटा जाग्या झाल्या
सूर्य जन्मता डोंगरी, संगे जागल्या सावल्या
एक अनोखे लावण्य, आले भरास भरास

दव पिऊन नवेली झाली, गवताची पाती
गाणी जुनीच नव्याने आली पाखरांच्या ओठी
क्षणापुर्वीचे पालटे जग उदास उदास

झाला आजचा प्रकाश, जुना कालचा काळोख
चांदण्याला किरणांचा सोनसळी अभिषेक
सारे रोजचे तरी ही नवा सुवास सुवास
--

Music Director: श्रीधर फडके 
Vocals: आशा भोसले - सुधीर फडके 
Lyrics: सुधीर मोघे

Monday, February 17, 2014

श्री रामचन्द्र कृपालु॥ श्री रामचन्द्र कृपालु ॥

 श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम् । 
नवकञ्ज लोचन, कञ्जमुख कर, कञ्जपद कञ्जारुणम् ॥१॥ 

कंदर्प अगणित अमित छबि नव नील नीरज सुन्दरम् । 
पटपीत मानहुं तड़ित रूचि-शुची नौमि जनक सुतावरम् ॥२॥ 

भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् । 
रघुनन्द आनंदकंद कोशल चन्द दशरथ नन्दनम् ॥३॥ 

सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अङ्ग विभूषणम् । 
आजानुभुज शर चापधर सङ्ग्राम-जित-खर दूषणम् ॥४॥ 

इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम् । 
मम हृदयकञ्ज निवास कुरु कामादि खलदलगञ्जनम् ॥५॥ 

मनु जाहीं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुन्दर साँवरो । 
करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥६॥ 

एही भांति गोरी असीस सुनी सिय सहित हिय हरषीं अली । 
तुलसी भावानिह पूजी पुनि-पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥७॥ 


गोस्वामी तुलसीदास

Monday, February 09, 2009

Indrajimi JambhraparIndrajimi Jrambhapar is a wonderful song on Shivaji Maharaj.

Here is my poor attempt to put together the lyrics of the song. I am pretty sure I have messed it up a lot, please guide me to the correct lyrics if you have it.

Indrajimi Jambhrapar
Vadav Savambhpar
Ravan sambhpar
Pavanbhari bahpar
Sambhurati nahpar

Tyo Sahasr Vahpar
Ram DwijRaj hai

Dwavadrum Dandpar
Chita Mrug Zundpar
Bhushan Vitundpar
Jaise Mrugraaj hai

Tej Tam AnS par
Kaan Jibhi Kans par
Tyo Malyanth Bans par
Sher Shivraaj hai


Album : Shivakalyan Raja
Music Director: Pt. Hrudaynath Mageshkar
Vocals: Lata mageshkar
Lyrics: Kavi Bhushan

Thursday, August 21, 2008

आधी बीज एकलें


आधी बीज एकलें बीज अंकुरलें रोप वाढलें

एका बीजापोटीं, तरु कोटी कोटी
जन्म घेती, सुमनें फळें

व्यापुनि जगता तूंहि अनंता
बहुविध रूपें घेसी, घेसी
परि अंती, ब्रम्ह एकलें


Wednesday, July 30, 2008

चांद मातला, मातलाचांद मातला, मातला, त्याला कशी आवरू ?
अंगी वणवा चेतला, मला कशी सावरू ?

अशी पुनवेची निशा, चढे चांदण्याची नशा
गेल्या हरवून दिशा, झाले खुळे पाखरू

आला समुद्र ही रंगा, त्याचा धिटाईचा दंगा
वेड्या लहरींचा पिंगा, बाई झाला की सुरू

गोड गारव्याचा मारा, देह शिरशिरे सारा
लाख चुंबनांचा मारा, चांद लागला करू

याची प्रेमपिशी दिठी, लावी चंदनाची उटी
घाली अनावर मिठी, कुठे धीर मी धरू ?

चांद अंगणी गगनी, चांद नांदतो भुवनी
चांद अमृताचा मनी, बाई लागला झरू
Movie Name: उंबरठा (१९८१) Umbartha (1981)
Director: जब्बार पटेल (Jabbar Patel)
Vocals: लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar)
Music Director: पं. हृदयनाथ मंगेशकर (Pt. Hridaynath Mangeshkar)
Lyrics: वसंत बापट (Vasant Bapat)

Wednesday, November 07, 2007

तू तेव्हा तशी

Hooked on to this nice marathi song these days. Listen to it here.


तू तेव्हा तशी, तू तेव्हा अशी
तू बहराच्या, बाहूंची

तू ऐलराधा, तू पैल संध्या
चाफेकळी प्रेमाची

तू नवी जुनी, तू कधी कुणी
खारीच्या गं डोळयांची

तू हिरवी कच्ची, तू पोक्त सच्ची
तू खट्टी मिठ्ठी ओठांची
Movie Name: Nivdung
Director: Mahesh Satoskar
Music Director: Hridaynath Mangeshkar
Lyrics: Aarti Prabhu
Year: 1989

Sunday, August 20, 2006

Need

"Only when he has ceased to need things can a man truly be his own master and so really exist."

Anwar al- Sadat
 
eXTReMe Tracker Listed on BlogShares